Lets make
wavesContact Us

Kurum

Kurum


Kurum International është themeluar në 1998 dhe është i specializuar në prodhimin e hekur-çeliqeve, energjisë elektrike, gazrave industriale dhe gëlqeres. Pas më shumë se dy dekadash në Shqipëri, kjo është kompania e vetme e hekurit që operon në vend. Ata mbulojnë rreth 85% të tregut kombëtar, duke e kthyer në një nga bizneset më të mëdha kontribuese të ekonomisë sonë. Falë cilësisë dhe besueshmërisë që zotërojnë, produktet e Kurumit eksportohen gjithashtu në vendet e rajonit.

Sfida kryesore

Informacion i kuptueshëm

Pavarësisht se Kurumi është një gjigand i fushës së tij në rajonin e Ballkanit, nuk ishin shumë të pranishëm online. Ndërkohë që kompania kishte një website ekzistues, ishte e nevojshme një prezencë online e rinovuar, që përfaqësonte në mënyrën më të mirë rrugëtimin e tyre dhe vizionin që kanë për të ardhmen.

 

Zgjidhja

Alternim dhe rikalibrim i informacionit

Faqja web

Qëllimi ynë kryesor ishte të krijonim një website të ri, i cili do reflektonte më së miri shërbimet dhe vlerat e Kurum. Së pari, ne rinovuam pamjen e faqes web, duke krijuar një estetikë më bashkëkohore dhe tërheqëse.

 

Më pas ristrukturuam ndarjen dhe paraqitjen e kontentit në faqe, duke e grupuar materialin në një mënyrë që të gjendej më shpejt, duke hequr material të panevojshëm dhe duke shtuar informacion më me vlerë. Një set fotografik kryer në ambientet e Kurumit, u përdor për të mbuluar pjesën vizuale të faqes web me material foto dhe video.

Rrjetet sociale

Kurum kishte aktualisht llogari në Facebook dhe Instagram, por faqet ishin të pamenaxhuara, postimet nuk ishin konstante dhe një pjesë shumë e madhe e punës së Kurum nuk po paraqitej në këto platforma kaq të rëndësishme. Megjithatë, industria e rëndë njihet botërisht për një profil jo shumë aktiv në rrjete sociale. Për këtë arsye, ne krijuam një strategji e cila siguron publikim kontenti të vazhdueshëm, por në një masë të pranueshme për këtë fushë biznesi.